Jak usunąć wykwity wapienne?

Brzydkie plamy na kostce? Dowiedz się, jak usunąć wykwity wapienne

Usuwanie wykwitów wapiennych – wykwity wapienne to naturalny proces dojrzewania betonu, nieodzownie związany z kostką brukową.

Producenci zabezpieczyli się na ewentualność powstania tych uciążliwych, białych przebarwień na kostce. Zgodnie z ogólnymi warunkami sprzedaży każdego z nich, wykwity nie są podstawą do reklamacji, gdyż powstanie wykwitów nie wpływa na trwałość nawierzchni.

Jak długo wykwity utrzymują się na kostce brukowej? Wszystko zależy od intensywności, niewielkie przebarwienia zejdą po roku, w przypadku bardzo intensywnych wykwitów problem ten będzie się utrzymywał kilka lat. Wykwit w trakcie użytkowana powierzchni ściera się, opady deszczu również wypłukują nalot.

Najtrudniejszy do usunięcia jest nalot który powstał w momencie gdy bruk magazynowany był na palecie dłużej niż rok. Kostka brukowa układana jest warstwowo, na dolnych warstwach powstający wykwit wapienny nie jest sukcesywnie spłukiwany przez deszcz, co powoduje gromadzenie się białego nalotu. Dlatego tak istotne było w momencie zamawiania materiału, zastrzec sprzedawcy że partia towaru dla nas musi pochodzić z tegorocznej produkcji (datę możemy zweryfikować na karcie dołączonej do każdej palety z materiałem).

Jak usuwać wykwity wapienne? Dedykowanym produktem jest Furgo, preparat do trwałego usuwania wykwitów. Furgo jest środkiem na bazie kwasu azotowego o delikatnym stężeniu, który wchodząc w rekcje z zasadowym wykwitem węglanu wapnia, a następnie utlenia nalot. Podczas reakcji unosi się charakterystyczny dymek.

Preparat w żaden sposób nie wpływa negatywnie na kolor kostki, wręcz przeciwnie, usuwając wykwit odzyskamy pierwotną barwę bruku. Po implementacji preparatu Furgo zalecamy impregnacje preparatem DeepCoat V lub Clearseal dla zachowania świeżego wyglądu. Podsumowując temat, można cierpliwie czekać aż wykwit sam z czasem zniknie (nawet do 5 lat) lub usunąć go za pomocą Furgo.